Faaliyet Alanlarımız

DAYK Group; hidrokarbon, radyoaktif mineral, endüstriyel hammadde, metalik maden, su ve jeotermal, enerji, mikrosismik gözlemleme, arkeoloji, jeolojik, jeoteknik ve çevre alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ile veri toplama, veri analizi, yorumlama, uluslararası standartlarda raporlama ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Dayk Group