Hedef & Öngörü

Hedef

Gerçekleştirdiği projeler ile başarıyı süreklilik haline getirerek, personel ve ekipman altyapısını sürekli olarak geliştirmek ve yerbilimleri alanında bölgesel ve küresel boyuttaki şirketler arasında yer almaktır.

 

Öngürü

Gelişen Dünya ile birlikte artan doğal kaynak ve enerji ihtiyaçlarına yerbilimleri alanında arama ve araştırma faaliyetleri ile çözüm üreterek ulusal ve küresel ekonomilere katkı sağlamak, çevre ve su alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ile doğal hayatının sürdürülebilirliliğine katkı sağlamak, alt yapı ve üst yapı çalışmaları öncesi sağlanan jeolojik, jeofizik ve jeoteknik zemin çözümlerine en düşük maliyet, en uygun zaman ve yüksek veri kalitesi yaklaşımları ile temel mühendislik prensibine bağlı kalarak ve katma değeri yüksek projeler ile ulusal ve uluslararası özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına mühendislik ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Dayk Group