Arkeolojik Çalışmalar

  • Arkeolojik Alanların Belirlenmesi ve Haritalanması
  • Arkeolojik Yapıların Geometrisinin Tespiti
  • Arkeolojik Çalışmalar İçin Kazı Yönü ve Derinliğinin Belirlenmesi
  • Tümülüs Araştırmaları

Dayk Group