Çevre

  • Toprak ve Yer Altı Suyu Kirlilik Sınırlarının Tespiti ve Haritalanması
  • Çevresel Etki Değerlendirme (Ç.E.D)
  • Rehabilitasyon Projeleri
  • Çöp, Evsel ve Kimyasal Atık Depolama Alanlarının Araştırılması
  • Çevre Sorunlarının Mühendislik Çözümleri
  • Petrol, Doğalgaz ve Şehir İçi Boru Hatlarının Tespiti

Dayk Group