Enerji

• Enerji Hatları ve Çevresi 3B Projelendirme
• Enerji Üretim Tesis Alan Analizleri
• Enerji İletim Hat Analizleri
• Nükleer Enerji Santralleri Ön Etütleri

Dayk Group