Jeolojik ve Jeoteknik Çalışmalar

• Yeraltı ve Yerüstü Yapıları için Mühendislik Analizleri
• Demiryolu, Metro ve Karayolları Güzergah Etüdleri
• Termik, Nükleer ve Doğalgaz Enerji Santralleri Etüdleri
• Köprü ve Viyadük Temel Araştırmaları
• Zemin İyileştirme Teknolojileri
• Yerleşime Uygunluk Araştırmaları
• Baraj Yeri Etütleri
• Petrol ve Doğalgaz Boru Hattı Güzergah Etüdleri ve İzleme

Dayk Group