Mikrosismik İzleme ve Gözlemleme

• Madencilikte Eş Zamanlı İzleme Sistemi
• Yeraltı Depolama İzleme
• Raylı Sistemler Güvenliği
• Yeraltı Doğalgaz Depolama Alanı İzleme
• Nükleer Atık Depolama Alanı İzleme
• Jeotermal Kuyu İzleme

Dayk Group