Petrol ve Doğal Gaz

  • 2B ve 3B Sismik Veri Toplama
  • Gravite ve Manyetik Veri Toplama,
  • Veri  İşlem 
  • Modelleme 
  • Yorumlama
  • Basen Analizi
  • Arama ve Üretim Sondajları
  • Kuyu Tamamlama Operasyonları

Dayk Group