Gravite Gradyometrik Yöntem

Günümüzde, gravite teknolojisi; hidrokarbon ve mineral gibi doğal kaynakların arama ve araştırma ve kaynak izlenme çalışmalarında etkili olarak kullanılmaktadır. Gravite gradyen verileri kullanılarak doğal kaynakların varlığı ve uzanımları hakkında tanımla yapılmaktadır. Sismik ve/veya manyetik veri setleri ile beraber gravite (skalar - gradyen) veri setlerinin bir arada yorumlanması, doğal kaynakların arama ve araştırma çalışmalarında önemli bir ayrımlılık oluşturmaktadır.

DAYK GROUP olarak; Airborne Gravite Gradyometre (AGG) ölçümleri; Amerikan Savunma Sanayi Şirketi olan Lockheed Martin tarafından Full Tensor Gravite Gradyometre (FTG) Teknolojisi temelinde geliştirilen ve gravite alanın üç (3) bileşenini ve bu bileşenlere ait üç (3) yönlü tensörel değişimleri de ölçen FALCON Plus (AGG) kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Gravite Gradyometrik Yöntem

FTG; teknolojisi sebebiyle hareketli platforma monte edilen tek Gravite Gradyometrelerdir.

Falcon Plus AGG teknolojisi ile geleneksel havadan gravite ölçümlerine göre 20 kat daha fazla uzaysal çözünürlülük ( 150 m - 3000 m) ve 10 kat daha fazla doğruluk (0.1 mGal – 1 mGal) sağlamaktadır.

Falcon Plus AGG uygulama alanları;

 • Onshore ve offshore Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Kaynak Gözlemleme
 • Maden Arama
 • Endüstiyel Hammadde Arama
 • Yapı veya cisim arama
 • Tünel Arama ve Belirleme
 • Arkeolojik kalıntı arama

Ayrıca Falcon Plus Teknolojisi itibari ile yüzeysel jeolojik haritalama çalışmalarında özellikle kabuk kalınlığı ve kabuk hız değişimlerine sağladığı çözüm ile sismik statik düzletme hesaplamalarında büyük ve başlıca katkı sağlamaktadır.

FTG teknolojisinin Avantajları

 • Yüksek Uzaysal Çözünürlük ve Doğruluk
 • Detaylı Görüntüleme
 • Kara, Deniz, Denizaltı ve Hava Araçlarına Entegrasyon
 • Hızlı ve Pratik Havadan Çalışmalar
 • Dünya Genelinde Farklı Kullanıcılar Tarafından Onaylanmış Teknoloji
 • Geniş Alanlarda Düşük Maliyetli Arama ve Araştırma

FTG Ailesi

Gereksinimler ve teknolojik gelişmelere bağlı ve zamansal olarak FTG ailesi üyeleri;

FTG

 • Falcon
 • HeliFalcon
 • Falcon Plus

FTG ailesinin bir üyesi olan ve DAYK Group bünyesinde de kullanılan FALCON Plus, FTG Ailesinin son ve en gelişmiş üyesi olarak temel yapısal özellikleri;

 • Airborne ölçümler için tasarlanmıştır,
 • Düşey hava türbülanslarına karşın minimum etkilenmektedir ve
 • Drift gözlemlenmemektedir.

FALCON Plus en düşük gürültüye sahip AGG sistemidir ve FALCON sistemine göre gürültüden 50% oranında daha az etkilenmektedir.

FALCON PLUS KARŞILAŞTIRMALARI

FALCON Plus ın diğer Airborne ve uzaysal sistemlere göre hassasiyet karşılaştırması

 • 2 x duyarlılık/hassasiyet (FTG - AGG sistem)
 • 20 x hassasiyet (Airborne gravimetre)
 • 100 x hassasiyet (Uydu Gravimetresi)

FALCON PLUS ve SENTETİK MODEL KARŞILAŞTIRMALARI

Falcon Plus sistemi, üreticisi tarafında sentetik model kullanılarak karşılaştırmaya sokulmuş ve karşılaştırmaya ait görsel aşağıda sunulmuştur.

Gravite Gradyometrik Yöntem

FALCON PLUS ve KARASAL GRAVİTE KARŞILAŞTIRMASI

Üretici firma ve sistemin kullanıcıları tarafından yapılan yer gravite ve Falcon ölçümlerine ait karşılaştırma görselleri ve karşılaştırmaya ait parametreler

Gravite Gradyometrik Yöntem

Dayk Group