Manyetik Yöntem

DAYK GROUP bünyesinde;

Havadan Manyetik ölçümleri; Geometrics Firması tarafından üretilen Model G-822A Sezyum Airborne Manyetometre ve envanterinde yer alan uçaklar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Havadan Manyetik ölçümleri, toplam manyetik alanı oluşturan üç (3) bileşende (X,Y,Z) ve düşey bileşende gradyen ölçümleri yapılarak gerçekleştirilmektedir.

Havadan Manyetik ölçümler

Havadan Manyetik ölçümlerde kullanılan uçaklar, kuyruk kısmında barındırdığı düşey yönlü sensörler ile düşey yönlü manyetik ölçümlerinde kullanılan dünyadaki ilk sertifikalı Cessna Caravan 208B model uçaklar olma özelliğini taşımaktadır.

Havadan Manyetik ölçümler

Havadan Manyetik ölçümler ile 4 sensörden toplanan veriler, Uçaklar içinde monteli olan ve RMS Instrument Firması tarafından üretilen DAARC-500 Real Time Data Compensation System ile anlık olarak dengelenmekte ve geri kazanımları sağlanmaktadır.

Havadan Manyetik ölçümler sonrası verilerden bölgesel (rejyonel) manyetik etkisini kaldırmak ve sadece hedef yapının bulunduğu yüzey jeolojik birimlerin etkisini (rezidüel) görmek için havadan manyetik ölçümler ile eş zamanlı olarak karada baz manyetik ölçümleri de gerçekleştirilmektedir.

DAYK GROUP Bünyesinde gerçekleştirilen Baz Manyetik Ölçümlerinde Geometrics Firması tarafından üretilen G-862RBS Baz İstasyonu Manyetometresi kullanılmaktadır.

Havadan Manyetik ölçümler

Havadan Manyetik Uygulama Alanları

DAYK GROUP bünyesinde; arama jeofiziğinin bir kolu olan manyetik yöntemlerin havadan hızlı ve pratik uygulaması olan Havadan Manyetik ölçümler ile geniş ölçekli

  • Onshore Petrol ve Doğal Gaz Arama
  • Maden Arama
  • Endüstriyel Hammadde Arama
  • Yapı veya cisim arama
  • Arkeolojik kalıntı arama

Başta olmak üzere daha birçok amaçta yüksek çözünürlük ve doğrulukla yerbilimleri alanında çözüm üretmektedir.

Dayk Group