Radyometrik Yöntem

Havadan Radyometrik ölçümler; uçaklara yerleştirilen gama ray spektrometreler kullanılarak yakın yüzey kaya ve zeminin doğal radyoaktivitesini (gama radyasyon) tanımlamaktadır. Havadan radyometrik ölçümler ile granit, gnays ve bazalt gibi volkanik kayaçların ve zeminlerin içinde farklı oranlarda bulunan doğal radyonüklid (Potasyum (K), Uranyum (U) ve Toryum (Th)) değerleri ile beraber toplam radyasyon değerleri tanımlanmakta ve haritalanmaktadır.

DAYK GROUP bünyesinde;

Havadan Radyometrik ölçümler; Radiation Solutions Firması tarafından üretilen RS-500 gamma-ray spektrometreler kullanılarak ve havadan manyetik ölçümler ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Ölçümlerde TC-DYK kuyruk tescilli ve DAYK GROUP envanterinde yer alan uçak kullanılmaktadır.

Havadan Radyometrik ölçümler

Dayk Group